Synonyms Index

ācāraḥ — chování — Bg 14.21, Bg 16.7
ācāraḥ — způsob života — SB 11.21.4
acarāḥ — nehybné (plody a květy) — SB 6.4.9
acaraḥ — učinil — SB 6.5.43
ātma-sahacaraḥ — s Nadduší jako jediným stálým společníkem (nikdo by si neměl myslet, že je sám) — SB 5.8.31
cara-acarāḥ — pohyblivé a nehybné — SB 3.6.5
cara-acarāḥ — pohybliví a nehybní — SB 6.15.5
cara-acarāḥ — pohyblivé a nehybné živé bytosti — SB 7.15.80
cara-acarāḥ — pohyblivé a nehybné (jako stromy a rostliny) — SB 8.3.22-24
durācārāḥ — nevychovaní — SB 12.3.25
mithyā-ācāraḥ — pokrytecký — Bg 3.6
na ati-dūracarāḥ — přistupující blíže — SB 7.8.37-39
naṣṭa-sat-ācāraḥ — který pozbyl všech bráhmanských vlastností — SB 6.1.21
sa-cara-acaraḥ — společně se všemi ostatními, pohyblivými a nehybnými — SB 8.7.40
samudācārāḥ — stejnou měrou velkodušní — SB 7.10.19
su-durācāraḥ — ten, kdo se dopouští těch nejohavnějších činů — Bg 9.30
upacāraḥ — správa — SB 6.3.6
vismāpita-cara-acaraḥ — naplňující úžasem pohyblivé i nehybné živé bytosti — CC Madhya 23.83