SB 9.9.4

ko 'pi dhārayitā vegaṁ
patantyā me mahī-tale
anyathā bhū-talaṁ bhittvā
nṛpa yāsye rasātalam
Překlad slovo od slova: 
kaḥ — kdo je ta osoba; api — skutečně; dhārayitā — která dokáže udržet; vegam — nápor vln; patantyāḥ — padajících; me — mě; mahī-tale — na tuto Zemi; anyathā — jinak; bhū-talam — povrch Země; bhittvā — prorážející; nṛpa — ó králi; yāsye — budu postupovat dolů; rasātalam — do Pātāly, nižší části vesmíru.
Překlad: 
Matka Ganga odpověděla: “Až budu padat z nebe na povrch planety Země, má voda bude mít určitě velkou sílu. Kdo ten nápor udrží? Pokud mě nikdo nezabrzdí, prorazím zemský povrch a sestoupím dolů na Rasātalu, do vesmírné oblasti Pātāly.”