SB 9.9.33

evaṁ karuṇa-bhāṣiṇyā
vilapantyā anāthavat
vyāghraḥ paśum ivākhādat
saudāsaḥ śāpa-mohitaḥ
Překlad slovo od slova: 
evam — takto; karuṇa-bhāṣiṇyāḥ — když brāhmaṇova manželka žalostně promlouvala; vilapantyāḥ — úpěnlivě naříkající; anātha-vat — jako žena, která nemá ochránce; vyāghraḥ — tygr; paśum — zvíře, které mu padlo za oběť; iva — jako; akhādat — sežral; saudāsaḥ — král Saudāsa; śāpa — kletbou; mohitaḥ — jelikož byl k tomu odsouzen.
Překlad: 
Král Saudāsa pozřel brāhmaṇu stejně, jako tygr sežere svou oběť, jelikož k tomu byl odsouzen Vasiṣṭhovou kletbou. Přestože brāhmaṇova manželka tak žalostně lkala, Saudāsu její nářek neobměkčil.
Význam: 

Toto je příklad působení osudu. Král Saudāsa byl Vasiṣṭhovou kletbou odsouzen k určitému jednání, a jelikož to byl jeho osud, nemohl se navzdory své vysoké úrovni ubránit tomu, že se zachoval jako Rākṣasa připomínající tygra. Tal labhyate duḥkhavad anyataḥ sukham (Bhāg. 1.5.18). Tak jako osud přivede člověka do neštěstí, může mu přinést i štěstí. Osud je velmi mocný, ale ten, kdo se povznesl na úroveň vědomí Kṛṣṇy, ho může změnit. Karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājām (Brahma-saṁhitā 5.54).