SB 9.9.14

na hy etat param āścaryaṁ
svardhunyā yad ihoditam
ananta-caraṇāmbhoja-
prasūtāyā bhava-cchidaḥ
Překlad slovo od slova: 
na — ne; hi — jistě; etat — toto; param — nejvyšší; āścaryam — zázračná věc; svardhunyāḥ — vody Gangy; yat — co; iha — zde; uditam — je popsáno; ananta — Nejvyššího Pána; caraṇa-ambhoja — z lotosových nohou; prasūtāyāḥ — toho, co vychází; bhava-chidaḥ — co může vysvobodit z hmotných pout.
Překlad: 
Jelikož matka Ganga vytéká z lotosového palce Nejvyšší Osobnosti Božství Anantadevy, dokáže vysvobodit živou bytost z hmotných pout. Proto na tom, co je zde o ní řečeno, není nic zázračného.
Význam: 

Očitá svědectví mohou potvrdit, že každý člověk, který pravidelně uctívá matku Gangu jednoduše tím, že se koupe v její vodě, je neustále zdravý a postupně se stává oddaným Pána. To je výsledek koupání se v Ganze. Doporučuje se ve všech védských śāstrách a ten, kdo se dá touto cestou, bude zbaven všech reakcí za hříšné jednání. Praktickým příkladem toho je, že se synové Mahārāje Sagary odebrali na nebeské planety, když se voda Gangy jen dotkla popela z jejich spálených těl.