SB 9.7.22

viśvāmitro 'bhavat tasmin
hotā cādhvaryur ātmavān
jamadagnir abhūd brahmā
vasiṣṭho 'yāsyaḥ sāma-gaḥ
Překlad slovo od slova: 
viśvāmitraḥ — velký mudrc a mystik Viśvāmitra; abhavat — stal se; tasmin — při této velkolepé oběti; hotā — hlavním knězem nabízejícím obětiny; ca — rovněž; adhvaryuḥ — tím, kdo přednáší hymny z Yajur Vedy a provádí obřady; ātmavān — dokonale seberealizovaný; jamadagniḥ — Jamadagni; abhūt — stal se; brahmā — v úloze hlavního brāhmaṇy; vasiṣṭhaḥ — mocný mudrc Vasiṣṭha; ayāsyaḥ — další velký mudrc; sāma-gaḥ — v úloze přednašeče manter ze Sāma Vedy.
Překlad: 
Při této velké lidské oběti byl Viśvāmitra hlavním knězem nabízejícím obětiny, dokonale seberealizovaný Jamadagni měl na starost přednášení manter z Yajur Vedy, Vasiṣṭha byl hlavním brāhmaṇou a mudrc Ayāsya přednášel hymny ze Sāma Vedy.