SB 9.4.67

mat-sevayā pratītaṁ te
sālokyādi-catuṣṭayam
necchanti sevayā pūrṇāḥ
kuto 'nyat kāla-viplutam
Překlad slovo od slova: 
mat-sevayā — tím, že jsou plně zapojeni v transcendentální láskyplné službě Mně; pratītam — automaticky dosažené; te — tito čistí oddaní jsou zcela spokojení; sālokya-ādi-catuṣṭayam — čtyři druhy osvobození (sālokya, sārūpya, sāmīpya a sārṣṭi, o osvobození sāyujya ani nemluvě); na — ne; icchanti — chtějí; sevayā — díky samotné oddané službě; pūrṇāḥ — zcela naplněni; kutaḥ — co říci o; anyat — jiných věcech; kāla-viplutam — které časem zaniknou.
Překlad: 
“Moji oddaní, kteří jsou stále spokojení díky tomu, že Mi s láskou slouží, se nezajímají ani o čtyři druhy osvobození (sālokya, sārūpya, sāmīpya a sārṣṭi), ačkoliv je svojí službou získávají automaticky. Co potom říci o tak pomíjivém štěstí, jako je dosažení vyšších planetárních soustav?”
Význam: 

Takto hodnotil osvobození Śrīla Bilvamaṅgala Ṭhākura:

muktiḥ svayaṁ mukulitāñjaliḥ sevate 'smān
dharmārtha-kāma-gatayaḥ samaya-pratīkṣāḥ

Bilvamaṅgala Ṭhākura poznal, že když člověk rozvine oddanou službu Nejvyšší Osobnosti Božství, která je pro něj přirozená, mukti před ním stojí se sepjatýma rukama a nabízí mu své služby. To znamená, že oddaný je již osvobozený a nemusí o různé druhy osvobození usilovat. Čistý oddaný získává osvobození automaticky, dokonce aniž by si ho přál.