SB 9.4.62

ajānatā te paramānubhāvaṁ
kṛtaṁ mayāghaṁ bhavataḥ priyāṇām
vidhehi tasyāpacitiṁ vidhātar
mucyeta yan-nāmny udite nārako 'pi
Překlad slovo od slova: 
ajānatā — bez znalosti; te — Tebe; parama-anubhāvam — nepochopitelné moci; kṛtam — byl spáchán; mayā — mnou; agham — velký přestupek; bhavataḥ — Tebe; priyāṇām — u nohou oddaných; vidhehi — nyní prosím učiň, co je třeba; tasya — tohoto přestupku; apacitim — odvrácení; vidhātaḥ — ó nejvyšší vládce; mucyeta — může být vysvobozen; yat — jehož; nāmni — když jméno; udite — je probuzeno; nārakaḥ api — dokonce i ten, kdo má jít do pekla.
Překlad: 
“Ó můj Pane, nejvyšší vládce, aniž bych znal Tvou neomezenou moc, napadl jsem Tvého nejdražšího oddaného. Ušetři mě prosím reakcí za tento přestupek. Dokážeš vykonat vše, neboť i toho, kdo má jít do pekla, jsi schopen vysvobodit jednoduše tím, že v jeho srdci probudíš Tvé svaté jméno.”