SB 9.4.61

sandahyamāno 'jita-śastra-vahninā
tat-pāda-mūle patitaḥ savepathuḥ
āhācyutānanta sad-īpsita prabho
kṛtāgasaṁ māvahi viśva-bhāvana
Překlad slovo od slova: 
sandahyamānaḥ — spalovaný; ajita-śastra-vahninā — žárem zbraně Nejvyšší Osobnosti Božství; tat-pāda-mūle — u lotosových nohou Pána; patitaḥ — padl na zem; sa-vepathuḥ — s třesoucím se tělem; āha — pravil; acyuta — ó můj neomylný Pane; ananta — ó nekonečně mocný; sat-īpsita — ó Pane, který jsi touhou světců; prabho — ó Nejvyšší; kṛta-āgasam — největšímu hříšníkovi; — mně; avahi — poskytni ochranu; viśva-bhāvana — ó dobrodinče celého vesmíru.
Překlad: 
Velký mystik Durvāsā Muni, spalovaný žárem Sudarśana cakry, padl k lotosovým nohám Nārāyaṇa a jeho tělo se třáslo. Pravil: “Ó neomylný, neomezený Pane, ochránce celého vesmíru, jsi jediným vytouženým cílem všech oddaných. Jsem velký hříšník, můj Pane. Prosím, poskytni mi ochranu.”