SB 9.4.45

yo mām atithim āyātam
ātithyena nimantrya ca
adattvā bhuktavāṁs tasya
sadyas te darśaye phalam
Překlad slovo od slova: 
yaḥ — tento muž, který; mām — mě; atithim — jenž jako nezvaný host; āyātam — přišel sem; ātithyena — v rámci přivítání hosta; nimantrya — poté, co mě pozval; ca — také; adattvā — aniž by mi dal (jídlo); bhuktavān — najedl se sám; tasya — jeho; sadyaḥ — hned; te — tobě; darśaye — předvedu; phalam — výsledek.
Překlad: 
“Mahārāji Ambarīṣi, tys mě jako hosta pozval k jídlu, ale místo abys mě nasytil, najedl ses nejprve sám. Za to, jak špatně ses zachoval, ti teď za trest něco předvedu!”
Význam: 

Oddaného nemůže takzvaný mystický yogī přemoci. To bude doloženo neúspěchem Durvāsovy snahy ztrestat Mahārāje Ambarīṣe. Harāv abhaktasya kuto mahad-guṇāḥ (Bhāg. 5.18.12). Ten, kdo není čistým oddaným Nejvyššího Pána, nemá žádné dobré vlastnosti, bez ohledu na to, jak velký mystik, filozof nebo materialista může být. Pouze oddaný je vítězný za všech okolností, jak se ukáže v průběhu tohoto sporu mezi Durvāsou a Mahārājem Ambarīṣem.