SB 9.4.41

ity apaḥ prāśya rājarṣiś
cintayan manasācyutam
pratyacaṣṭa kuru-śreṣṭha
dvijāgamanam eva saḥ
Překlad slovo od slova: 
iti — takto; apaḥ — vody; prāśya — poté, co se napil; rājarṣiḥ — velký král Ambarīṣa; cintayan — meditující o; manasā — v mysli; acyutam — Nejvyšší Osobnosti Božství; pratyacaṣṭa — očekával; kuru-śreṣṭha — ó nejlepší z kuruovských králů; dvija-āgamanam — návrat Durvāsy Muniho, velkého brāhmaṇy a mystika; eva — jistě; saḥ — král.
Překlad: 
Ó nejlepší z Kuruovské dynastie, král Ambarīṣa se trochu napil vody a při meditaci o Nejvyšší Osobnosti Božství v srdci očekával návrat velkého mystika Durvāsy Muniho.