SB 9.24.9

babhrur devāvṛdha-sutas
tayoḥ ślokau paṭhanty amū
yathaiva śṛṇumo dūrāt
sampaśyāmas tathāntikāt
Překlad slovo od slova: 
babhruḥ — Babhru; devāvṛdha — Devāvṛdhy; sutaḥ — syn; tayoḥ — o nich; ślokau — dva verše; paṭhanti — recitují všichni členové starší generace; amū — ty; yathā — jako; eva — vskutku; śṛṇumaḥ — slyšeli jsme; dūrāt — nepřímo; sampaśyāmaḥ — skutečně vidí; tathā — podobně; antikāt — i v současnosti.
Překlad: 
Synem Devāvṛdhy byl Babhru. O Devāvṛdhovi a Babhruovi pojednávají dvě slavné modlitby, jež pěli naši předkové a jež jsme nepřímo zaslechli i my. Dodnes slyším tytéž modlitby popisující jejich vlastnosti (neboť to, co bylo možné slyšet dříve, se zpívá i nadále).