SB 9.24.50

vipṛṣṭho dhṛtadevāyām
eka ānakadundubheḥ
śāntidevātmajā rājan
praśama-prasitādayaḥ
Překlad slovo od slova: 
vipṛṣṭhaḥ — Vipṛṣṭha; dhṛtadevāyām — z lůna své manželky jménem Dhṛtadevā; ekaḥ — jeden syn; ānakadundubheḥ — Ānakadundubhiho, Vasudevu; śāntidevā-ātmajāḥ — synové další ženy, zvané Śāntidevā; rājan — ó Mahārāji Parīkṣite; praśama-prasita-ādayaḥ — Praśama, Prasita a jiní synové.
Překlad: 
Z lůna Dhṛtadevy, jiné Ānakadundubhiho (Vasudevovy) manželky, vzešel syn jménem Vipṛṣṭha. Syny další Vasudevovy ženy zvané Śāntidevā byli Praśama, Prasita a další.