SB 9.24.37

śrutadevāṁ tu kārūṣo
vṛddhaśarmā samagrahīt
yasyām abhūd dantavakra
ṛṣi-śapto diteḥ sutaḥ
Překlad slovo od slova: 
śrutadevām — se Śrutadevou, sestrou Kuntī; tu — ale; kārūṣaḥ — král Karūṣi; vṛddhaśarmā — Vṛddhaśarmā; samagrahīt — oženil se; yasyām — jíž; abhūt — zrodil se; dantavakraḥ — Dantavakra; ṛṣi-śaptaḥ — jehož v minulosti prokleli mudrci Sanaka a Sanātana; diteḥ — Diti; sutaḥ — syn.
Překlad: 
Vṛddhaśarmā, král Karūṣi, se oženil s Kuntinou sestrou Śrutadevou a z jejího lůna přišel na svět Dantavakra. Kvůli kletbě mudrců vedených Sanakou se Dantavakra v dřívějších dobách narodil jako syn Diti jménem Hiraṇyākṣa.