SB 9.24.3-4

krathasya kuntiḥ putro 'bhūd
vṛṣṇis tasyātha nirvṛtiḥ
tato daśārho nāmnābhūt
tasya vyomaḥ sutas tataḥ
jīmūto vikṛtis tasya
yasya bhīmarathaḥ sutaḥ
tato navarathaḥ putro
jāto daśarathas tataḥ
Překlad slovo od slova: 
krathasya — Krathy; kuntiḥ — Kunti; putraḥ — syn; abhūt — narodil se; vṛṣṇiḥ — Vṛṣṇi; tasya — jeho; atha — pak; nirvṛtiḥ — Nirvṛti; tataḥ — jemu; daśārhaḥ — Daśārha; nāmnā — jménem; abhūt — narodil se; tasya — jeho; vyomaḥ — Vyoma; sutaḥ — syn; tataḥ — jemu; jīmūtaḥ — Jīmūta; vikṛtiḥ — Vikṛti; tasya — jeho (Jīmūtův) syn; yasya — jehož (Vikṛtiho); bhīmarathaḥ — Bhīmaratha; sutaḥ — syn; tataḥ — jemu (Bhīmarathovi); navarathaḥ — Navaratha; putraḥ — syn; jātaḥ — narodil se; daśarathaḥ — Daśaratha; tataḥ — jemu.
Překlad: 
Synem Krathy byl Kunti, synem Kuntiho Vṛṣṇi, synem Vṛṣṇiho Nirvṛti a jeho synem byl Daśārha. Daśārha měl syna Vyomu, Vyoma Jīmūtu, Jīmūta Vikṛtiho, Vikṛti Bhīmarathu, Bhīmaratha Navarathu a Navaratha Daśarathu.