SB 9.24.2

romapāda-suto babhrur
babhroḥ kṛtir ajāyata
uśikas tat-sutas tasmāc
cediś caidyādayo nṛpāḥ
Překlad slovo od slova: 
romapāda-sutaḥ — Romapādův syn; babhruḥ — Babhru; babhroḥ — Babhruovi; kṛtiḥ — Kṛti; ajāyata — narodil se; uśikaḥ — Uśika; tat-sutaḥ — syn Kṛtiho; tasmāt — jemu (Uśikovi); cediḥ — Cedi; caidya — Caidya (Damaghoṣa); ādayaḥ — a další; nṛpāḥ — králové.
Překlad: 
Synem Romapādy byl Babhru, jemuž se narodil syn jménem Kṛti. Synem Kṛtiho byl Uśika a jeho synem byl Cedi. Cedimu se narodil král zvaný Caidya a další.