SB 9.21.12

na kāmaye 'haṁ gatim īśvarāt parām
aṣṭarddhi-yuktām apunar-bhavaṁ vā
ārtiṁ prapadye 'khila-deha-bhājām
antaḥ-sthito yena bhavanty aduḥkhāḥ
Překlad slovo od slova: 
na — ne; kāmaye — přeji si; aham — já; gatim — cíl; īśvarāt — od Nejvyšší Osobnosti Božství; parām — velký; aṣṭa-ṛddhi-yuktām — složený z osmi druhů mystické dokonalosti; apunaḥ-bhavam — konec opakovaného rození (osvobození); — ani; ārtim — utrpení; prapadye — přijímám; akhila- deha-bhājām — všech živých bytostí; antaḥ-sthitaḥ — zůstávající mezi nimi; yena — díky čemuž; bhavanti — stávají se; aduḥkhāḥ — bez neštěstí.
Překlad: 
“Nemodlím se k Nejvyšší Osobnosti Božství o osm dokonalostí mystické yogy, ani o osvobození z koloběhu narození a smrti. Chci jenom zůstat se všemi živými bytostmi a snášet za ně všechno neštěstí, aby nemusely trpět.”
Význam: 

Něco podobného řekl Vāsudeva Datta Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, když žádal Pána, aby vysvobodil všechny tehdy přítomné živé bytosti. Vāsudeva Datta navrhl, že pokud nejsou pro osvobození způsobilé, vezme na sebe všechny reakce za jejich hříšné činy a sám bude trpět, aby je Pán mohl vysvobodit. Proto se o vaiṣṇavovi říká, že je para-duḥkha- duḥkhī, hluboce zarmoucený utrpením druhých. Na základě toho jedná pro skutečné blaho společnosti.