SB 9.19.27-28

sā sannivāsaṁ suhṛdāṁ
prapāyām iva gacchatām
vijñāyeśvara-tantrāṇāṁ
māyā-viracitaṁ prabhoḥ
sarvatra saṅgam utsṛjya
svapnaupamyena bhārgavī
kṛṣṇe manaḥ samāveśya
vyadhunol liṅgam ātmanaḥ
Překlad slovo od slova: 
— Devayānī; sannivāsam — život ve společnosti; suhṛdām — přátel a příbuzných; prapāyām — na místě, kde se nachází zdroj vody; iva — podobně; gacchatām — turistů na poznávacím zájezdu; vijñāya — chápající; īśvara-tantrāṇām — ovládané neúprosnými přírodními zákony; māyā- viracitam — zákony vynucené māyou, matoucí energií; prabhoḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; sarvatra — všude v hmotném světě; saṅgam — společnosti; utsṛjya — vzdala se; svapna-aupamyena — vzhledem k podobě se snem; bhārgavī — Devayānī, dcera Śukrācāryi; kṛṣṇe — k Pánu Kṛṣṇovi; manaḥ — všechnu pozornost; samāveśya — upínající; vyadhunot — opustila; liṅgam — hrubohmotné a jemnohmotné tělo; ātmanaḥ — duše.
Překlad: 
Tehdy Devayānī, dcera Śukrācāryi, pochopila, že hmotné styky s manželem, přáteli a příbuznými se podobají společenskému životu v hotelu plném turistů. Společenské vztahy, přátelství a láska jsou výtvory māyi Nejvyšší Osobnosti Božství, stejné jako ty, co se odehrávají ve snu. Devayānī se Kṛṣṇovou milostí vzdala svého imaginárního postavení v hmotném světě. Plně upřela svou mysl na Kṛṣṇu, a tak dosáhla osvobození z hrubohmotného a jemnohmotného těla.
Význam: 

Měli bychom být přesvědčeni o tom, že jsme duše, nedílné části Nejvyššího Brahmanu, Kṛṣṇy, ale nějak jsme byli uvězněni v hmotných obalech v podobě hrubého a jemného těla, které se skládají ze země, vody, ohně, vzduchu, éteru, mysli, inteligence a falešného ega. Měli bychom vědět, že vztahy dané společností, přátelstvím, láskou, nacionalismem, náboženstvím a tak dále nejsou nic jiného než výtvory māyi. Naším jediným úkolem je rozvinout vědomí Kṛṣṇy a sloužit Kṛṣṇovi, jak jen toho je živá bytost schopná. Tak se vysvobodíme z hmotného otroctví. Kṛṣṇovou milostí dosáhla Devayānī tohoto stavu prostřednictvím pokynů svého manžela.