SB 9.18.5

śrī-rājovāca
brahmarṣir bhagavān kāvyaḥ
kṣatra-bandhuś ca nāhuṣaḥ
rājanya-viprayoḥ kasmād
vivāhaḥ pratilomakaḥ
Překlad slovo od slova: 
śrī-rājā uvāca — Mahārāja Parīkṣit se dotázal; brahma-ṛṣiḥ — nejlepší z brāhmaṇů; bhagavān — velice mocný; kāvyaḥ — Śukrācārya; kṣatra- bandhuḥ — patřil do třídy kṣatriyů; ca — i; nāhuṣaḥ — král Yayāti; rājanya- viprayoḥ — mezi brāhmaṇou a kṣatriyou; kasmāt — jak; vivāhaḥ — manželský vztah; pratilomakaḥ — odporující běžným usměrňujícím zásadám.
Překlad: 
Mahārāja Parīkṣit řekl: “Śukrācārya byl velice mocný brāhmaṇa a Mahārāja Yayāti byl kṣatriya. Rád bych proto věděl, jak došlo k tomuto sňatku typu pratiloma.”
Význam: 

Ve védské společnosti je obvyklé uzavírat manželství mezi kṣatriyi, nebo mezi brāhmaṇy. Pokud se ale někdy uzavře sňatek mezi příslušníky různých tříd, takové manželství je pak dvojího druhu: anuloma a pratiloma. Anuloma neboli manželství brāhmaṇy s dcerou kṣatriyi je přípustné, avšak pratiloma neboli manželství mezi kṣatriyou a dcerou brāhmaṇy se běžně nedovoluje. Mahārāje Parīkṣita proto zajímalo, jak mohl mocný brāhmaṇa, jako byl Śukrācārya, přistoupit na myšlenku pratilomy. Chtěl vědět, co vedlo k tomuto neobvyklému sňatku.