SB 9.18.47

devayāny apy anudinaṁ
mano-vāg-deha-vastubhiḥ
preyasaḥ paramāṁ prītim
uvāha preyasī rahaḥ
Překlad slovo od slova: 
devayānī — manželka Mahārāje Yayātiho, dcera Śukrācāryi; api — také; anudinam — den za dnem, dvacet čtyři hodin denně; manaḥ-vāk — svou myslí a slovy; deha — tělem; vastubhiḥ — se všemi potřebnými věcmi; preyasaḥ — svého milovaného muže; paramām — transcendentální; prītim — blaženost; uvāha — zajišťovala; preyasī — velmi drahá svému muži; rahaḥ — v ústraní, nerušeně.
Překlad: 
Devayānī, drahá manželka Mahārāje Yayātiho, svému muži na odloučených místech prostřednictvím své mysli, slov, těla a vším nezbytným neustále poskytovala nejvyšší možnou transcendentální blaženost.