SB 9.16.26

āste 'dyāpi mahendrādrau
nyasta-daṇḍaḥ praśānta-dhīḥ
upagīyamāna-caritaḥ
siddha-gandharva-cāraṇaiḥ
Překlad slovo od slova: 
āste — stále žije; adya api — ještě dodnes; mahendra-adrau — v hornaté zemi zvané Mahendra; nyasta-daṇḍaḥ — poté, co odložil všechny zbraně kṣatriyi (luk, šípy a sekyru); praśānta — nyní zcela spokojený jako brāhmaṇa; dhīḥ — s takovou inteligencí; upagīyamāna-caritaḥ — uctívaný pro svůj vznešený charakter a činy; siddha-gandharva-cāraṇaiḥ — nebeskými bytostmi, jako jsou obyvatelé Gandharvaloky, Siddhaloky a Cāraṇaloky.
Překlad: 
Pán Paraśurāma odložil všechny zbraně kṣatriyi a dodnes žije zcela spokojen jako moudrý brāhmaṇa v hornaté zemi zvané Mahendra. Pro jeho vznešený charakter a činy ho stále uctívají nebeské bytosti, jako jsou Siddhové, Cāraṇové a Gandharvové, a modlí se k němu.