SB 9.15.8

sa ṛṣiḥ prārthitaḥ patnyā
śvaśrvā cāpatya-kāmyayā
śrapayitvobhayair mantraiś
caruṁ snātuṁ gato muniḥ
Překlad slovo od slova: 
saḥ — on (Ṛcīka); ṛṣiḥ — velký světec; prārthitaḥ — požádaný; patnyā — svou manželkou; śvaśrvā — svou tchyní; ca — také; apatya-kāmyayā — které si přály mít syna; śrapayitvā — poté, co uvařil; ubhayaiḥ — obou; mantraiḥ — pronášením příslušných manter; carum — pokrm určený k obětování; snātum — vykoupat se; gataḥ — odešel; muniḥ — velký mudrc.
Překlad: 
Manželka i tchyně Ṛcīky Muniho si pak přály mít syna a požádaly muniho, aby připravil obětinu. Mudrc Ṛcīka tedy připravil jednu obětinu s bráhmanskou mantrou pro svou ženu a druhou s mantrou kṣatriyů pro svou tchyni. Potom se odešel vykoupat.