New version available here: vedabase.io

SB 9.14.31

te visṛjyoraṇau tatra
vyadyotanta sma vidyutaḥ
ādāya meṣāv āyāntaṁ
nagnam aikṣata sā patim
Překlad slovo od slova: 
te — oni, Gandharvové; visṛjya — poté, co pustili; uraṇau — oba beránky; tatra — na místě; vyadyotanta sma — osvětlili; vidyutaḥ — zářící jako blesk; ādāya — beroucí do ruky; meṣau — oba beránky; āyāntam — vracející se; nagnam — nahého; aikṣata — viděla; — Urvaśī; patim — svého manžela.
Překlad: 
Když Gandharvové oba beránky pustili, zazářili jasně jako blesk a osvítili tak Purūravův dům. Urvaśī viděla svého manžela vracet se s beránky v náručí, ale byl nahý, a proto zmizela.