SB 9.11.17

strī-puṁ-prasaṅga etādṛk
sarvatra trāsam-āvahaḥ
apīśvarāṇāṁ kim uta
grāmyasya gṛha-cetasaḥ
Překlad slovo od slova: 
strī-pum-prasaṅgaḥ — vzájemná přitažlivost mezi manžely či mužem a ženou; etādṛk — takto; sarvatra — všude; trāsam-āvahaḥ — příčina strachu; api — dokonce; īśvarāṇām — vládnoucích osobností; kim uta — a co říci o; grāmyasya — obyčejných lidí hmotného světa; gṛha-cetasaḥ — kteří lpí na materialistickém rodinném životě.
Překlad: 
Vzájemná přitažlivost mezi mužem a ženou nebo jakoukoli dvojicí opačného pohlaví všeobecně existuje vždy a všude a naplňuje každého neustálou úzkostí. Tyto pocity postihují i vládnoucí osobnosti, jako je Brahmā a Pán Śiva, a vyvolávají v nich strach. O ostatních, kteří lpí na rodinném životě v hmotném světě, ani nemluvě.
Význam: 

Když se pocity lásky a transcendentální blaženosti z duchovního světa zvráceně odrážejí v hmotném světě, jak jsme se již zmínili výše, stávají se příčinou hmotného otroctví. Dokud muže přitahují ženy a ženy přitahují muži, zajetí v koloběhu zrození a smrti v hmotném světě neskončí. V duchovním světě, kde neexistuje strach z rození a umírání, jsou však pocity odloučení příčinou transcendentální blaženosti. V absolutní realitě také existují rozmanité pocity, ale všechny mají společné to, že přinášejí transcendentální blaženost.