SB 9.10.34

go-mūtra-yāvakaṁ śrutvā
bhrātaraṁ valkalāmbaram
mahā-kāruṇiko 'tapyaj
jaṭilaṁ sthaṇḍile-śayam
Překlad slovo od slova: 
go-mūtra-yāvakam — jedl krupici vařenou v kravské moči; śrutvā — když zaslechl; bhrātaram — Jeho bratr Bharata; valkala-ambaram — oděný do kůry stromů; mahā-kāruṇikaḥ — svrchovaně milostivý Pán Rāmacandra; atapyat — trpce bědoval; jaṭilam — nosil rozcuchané vlasy; sthaṇḍile- śayam — spal na rohoži z trávy, na kuśāsaně.
Překlad: 
V Ayodhyi se Pán Rāmacandra doslechl, že Jeho bratr Bharata jedl po celou dobu Jeho nepřítomnosti krupici vařenou v kravské moči, odíval se kůrou stromů, nosil rozcuchané vlasy a spal na rohoži z trávy kuśa. Svrchovaně milostivý Pán kvůli tomu trpce naříkal.