SB 9.10.2

tasyāpi bhagavān eṣa
sākṣād brahmamayo hariḥ
aṁśāṁśena caturdhāgāt
putratvaṁ prārthitaḥ suraiḥ
rāma-lakṣmaṇa-bharata-
śatrughnā iti saṁjñayā
Překlad slovo od slova: 
tasya — jeho, Mahārāje Daśarathy; api — také; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; eṣaḥ — Oni všichni; sākṣāt — přímo; brahma-mayaḥ — Nejvyšší Parabrahman, Absolutní Pravda; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; aṁśa-aṁśena — v expanzi úplné části; caturdhā — ve čtveřici expanzí; agāt — přijal; putratvam — synovství; prārthitaḥ — přivolávaný modlitbami; suraiḥ — polobohy; rāma — Pán Rāmacandra; lakṣmaṇa — Pán Lakṣmaṇa; bharata — Pán Bharata; śatrughnāḥ — a Pán Śatrughna; iti — takto; saṁjñayā — pod různými jmény.
Překlad: 
V odpověď na modlitby polobohů se osobně zjevil Nejvyšší Pán, Absolutní Pravda, se svou expanzí a expanzemi své expanze. Jejich svatá jména byla Rāma, Lakṣmaṇa, Bharata a Śatrughna. Tyto slavné inkarnace se zjevily ve čtyřech podobách jako synové Mahārāje Daśarathy.
Význam: 

Pán Rāmacandra a všichni Jeho bratři-Lakṣmaṇa, Bharata a Śatrughna-patří do kategorie viṣṇu-tattva, nikoliv jīva-tattva. Nejvyšší Osobnost Božství se expanduje do nespočetně mnoha podob. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam. Viṣṇu-tattva se projevuje v mnoha podobách a vtěleních, i když jsou navzájem totožné. To je potvrzeno v Brahma- saṁhitě (5.39): rāmādi-mūrtiṣu kalā-niyamena tiṣṭhan. Pán má nesčetně podob, jako jsou například Rāma, Lakṣmaṇa, Bharata a Śatrughna, a tyto podoby mohou existovat v kterékoliv části Jeho stvoření. Všechny jsou věčnými individuálními Osobnostmi Božství a lze je přirovnat k mnoha svíčkám, které vydávají stejně silné světlo. Pán Rāmacandra, Lakṣmaṇa, Bharata i Śatrughna, jež jsou jakožto viṣṇu-tattva všichni stejně mocní, se stali syny Mahārāje Daśarathy jako odpověď na modlitby polobohů.