SB 9.10.15

kāmaṁ prayāhi jahi viśravaso 'vamehaṁ
trailokya-rāvaṇam avāpnuhi vīra patnīm
badhnīhi setum iha te yaśaso vitatyai
gāyanti dig-vijayino yam upetya bhūpāḥ
Překlad slovo od slova: 
kāmam — jak se Ti zlíbí; prayāhi — můžeš přejít po mé vodě; jahi — jenom poraž; viśravasaḥ — Viśravy Muniho; avameham — zneuctění, jako moč; trailokya — pro tyto tři světy; rāvaṇam — osobu známou jako Rāvaṇa, důvod k pláči; avāpnuhi — získej zpět; vīra — ó velký hrdino; patnīm — svou manželku; badhnīhi — postav; setum — most; iha — zde (na této vodě); te — Tvoji; yaśasaḥ — sláva; vitatyai — rozšířit; gāyanti — budou oslavovat; dik-vijayinaḥ — mocní hrdinové, kteří dobyli všechny světové strany; yam — co (most); upetya — blížící se; bhūpāḥ — velcí králové.
Překlad: 
“Můžeš použít mé vody, jak se Ti zachce, můj Pane. Můžeš po ní přejít do sídla Rāvaṇy, který je zdrojem nepokoje a nářku třech světů. Přestože je synem Viśravy, je zavrženíhodný jako moč. Prosím jdi, zabij ho, a získej tak zpět svou ženu Sītādevī. Ó velký hrdino, přestože má voda není žádnou překážkou v Tvém pochodu na Laṅku, postav přes ni prosím most, aby se zvětšila Tvá transcendentální sláva. Všichni velcí hrdinové a králové budoucnosti Tě budou oslavovat za tento podivuhodný a neobyčejný čin.”
Význam: 

Syn a moč pocházejí ze stejného zdroje, z genitálií. Když je syn oddaný nebo velký učenec, byl výron semene úspěšný, ale když nemá žádné dobré vlastnosti a svou rodinu nijak neproslaví, říká se, že není o nic lepší než moč. Zde je Rāvaṇa přirovnán k moči, protože byl zdrojem neklidu tří světů. Zosobněný oceán si proto přál, aby Pán Rāmacandra Rāvanu zabil.

Jedním z rysů Nejvyšší Osobnosti Božství Pána Rāmacandry je všemohoucnost. Pán může jednat bez ohledu na hmotné potíže či překážky, ale aby dokázal, že je Nejvyšší Osobností Božství a není za Boha jen prohlašován na základě veřejného mínění, postavil přes oceán podivuhodný most. V dnešní době se stává módou vytvářet nějakého umělého Boha, který nevykonává žádné nadlidské činy-stačí trocha kouzel a hlupák je z nich tak zmaten, že přijme za Boha kohokoliv, protože neví, jak je Bůh mocný. Pán Rāmacandra však postavil přes vodu most z kamenů tak, že zařídil, aby plavaly. To je důkaz neobyčejné a podivuhodné síly Boha. Proč by měl být někdo považován za Boha, aniž by předvedl jedinečnou moc a udělal něco, co obyčejný člověk nikdy nedokáže? Uznáváme, že Pán Rāmacandra je Nejvyšší Osobnost Božství, protože postavil tento most, a že Pán Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství, neboť zvedl kopec Govardhan, když Mu bylo pouhých sedm let. Neměli bychom za Boha nebo Boží inkarnaci uznat jakéhokoliv darebáka, protože Bůh projevuje ve svém jednání zvláštní příznaky. Sám proto v Bhagavad-gītě (4.9) říká:

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so 'rjuna

“Ten, kdo zná transcendentální povahu Mého zjevení a Mých činností, se po opuštění těla nezrodí znovu v tomto hmotném světě, ale dospěje do Mého věčného sídla, ó Arjuno.” Činnosti Pána nejsou obyčejné; všechny jsou transcendentálně úžasné a žádná jiná živá bytost jich není schopná. Všechny příznaky Pánových činností jsou uvedeny v śāstrách a člověk může poté, co jim porozumí, přijmout Pána takového, jaký je.