SB 9.1.36

evaṁ strītvam anuprāptaḥ
sudyumno mānavo nṛpaḥ
sasmāra sa kulācāryaṁ
vasiṣṭham iti śuśruma
Překlad slovo od slova: 
evam — takto; strītvam — ženské pohlaví; anuprāptaḥ — když tak získal; sudyumnaḥ — muž jménem Sudyumna; mānavaḥ — syn Manua; nṛpaḥ — král; sasmāra — vzpomněl si; saḥ — on; kula-ācāryam — na rodinného duchovního učitele; vasiṣṭham — mocného Vasiṣṭhu; iti śuśruma — to jsem slyšel (ze spolehlivých zdrojů).
Překlad: 
Ze spolehlivých zdrojů jsem slyšel, že když král Sudyumna, Manuův syn, takto získal ženské pohlaví, vzpomněl si na Vasiṣṭhu, duchovního učitele své rodiny.