SB 8.7.43

tasyāpi darśayām āsa
sva-vīryaṁ jala-kalmaṣaḥ
yac cakāra gale nīlaṁ
tac ca sādhor vibhūṣaṇam
Překlad slovo od slova: 
tasya — Pána Śivy; api — také; darśayām āsa — projevil; sva-vīryam — svou sílu; jala-kalmaṣaḥ — ten jed vytvořený z vody; yat — který; cakāra — zanechal; gale — na krku; nīlam — modrou čáru; tat — ta; ca — také; sādhoḥ — světce; vibhūṣaṇam — ozdoba.
Překlad: 
Jed vytvořený z oceánu mléka projevil takovou intenzitu, že poznamenal krk Pána Śivy modrou čarou, jako kdyby ho chtěl zneuctít. Nyní je však tato čára přijímána jako Pánova ozdoba.