SB 8.6.32

tato devāsurāḥ kṛtvā
saṁvidaṁ kṛta-sauhṛdāḥ
udyamaṁ paramaṁ cakrur
amṛtārthe parantapa
Překlad slovo od slova: 
tataḥ — pak; deva-asurāḥ — polobozi i démoni; kṛtvā — učinili; saṁvidam — naznačující; kṛta-sauhṛdāḥ — příměří mezi nimi; udyamam — úsilí; paramam — nejvyšší; cakruḥ — udělali; amṛta-arthe — aby získali nektar; parantapa — ó Mahārāji Parīkṣite, pokořiteli nepřátel.
Překlad: 
Ó Mahārāji Parīkṣite, pokořiteli nepřátel, polobozi a démoni pak uzavřeli příměří a s velkým elánem se připravili vyrobit nektar podle návrhu Pána Indry.
Význam: 

Slovo saṁvidam je v tomto verši významné. Jak polobozi, tak démoni přistoupili na to, že alespoň na nějaký čas přestanou bojovat a pokusí se vytvořit nektar. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura v této souvislosti poznamenává:

saṁvid yuddhe pratijñāyām
ācāre nāmni toṣaṇe
sambhāṣaṇe kriyākāre
saṅketa-jñānayor api

Slovo saṁvit se používá různými způsoby ve významu “v boji”, “ve slibech”, “pro uspokojení”, “k oslovení”, “praktickým činem”, “náznak” a “poznání”.