New version available here: vedabase.io

SB 8.5.17-18

niśāmyaitat sura-gaṇā
mahendra-varuṇādayaḥ
nādhyagacchan svayaṁ mantrair
mantrayanto viniścitam
tato brahma-sabhāṁ jagmur
meror mūrdhani sarvaśaḥ
sarvaṁ vijñāpayāṁ cakruḥ
praṇatāḥ parameṣṭhine
Překlad slovo od slova: 
niśāmya — jakmile zjistili; etat — co se přihodilo; sura-gaṇāḥ — všichni polobozi; mahā-indra — král Indra; varuṇa-ādayaḥ — Varuṇa a ostatní polobozi; na — ne; adhyagacchan — dospěli; svayam — sami; mantraiḥ — uvažováním; mantrayantaḥ — debatující; viniścitam — k pravému závěru; tataḥ — poté; brahma-sabhām — do sněmovny Pána Brahmy; jagmuḥ — odebrali se; meroḥ — hory Sumeru; mūrdhani — na vrchol; sarvaśaḥ — všichni; sarvam — vše; vijñāpayām cakruḥ — informovali; praṇatāḥ — složili poklony; parameṣṭhine — Pánu Brahmovi.
Překlad: 
Když Pán Indra, Varuṇa a další polobozi viděli, v jakém postavení se nacházejí, radili se, ale nenalezli žádné řešení. Všichni se potom shromáždili a společně se odebrali na vrchol hory Sumeru. Tam ve sněmovně Pána Brahmy padli k zemi, aby mu složili poklony, a pak ho informovali o všem, co se stalo.