SB 8.3.26

so 'haṁ viśva-sṛjaṁ viśvam
aviśvaṁ viśva-vedasam
viśvātmānam ajaṁ brahma
praṇato 'smi paraṁ padam
Překlad slovo od slova: 
saḥ — onen; aham — já (osoba, která si přeje vysvobození z hmotného života); viśva-sṛjam — stvořiteli tohoto vesmírného projevu; viśvam — jenž je sám celým vesmírným projevem; aviśvam — ačkoliv je vůči vesmírnému projevu transcendentální; viśva-vedasam — jenž je znalcem či složkami tohoto vesmírného projevu; viśva-ātmānam — duši vesmíru; ajam — jenž se nikdy nerodí, existuje věčně; brahma — Nejvyššímu; praṇataḥ asmi — skládám uctivé poklony; param — jenž je transcendentální; padam — útočiště.
Překlad: 
Já, který chci být vysvobozen z hmotného života, nyní skládám uctivé poklony té Nejvyšší Osobě, která je stvořitelem vesmíru, je osobně vesmírnou podobou, a přesto je vůči tomuto vesmírnému projevu transcendentální. Je nejvyšším znalcem všeho v tomto světě, Nadduší vesmíru. Je nezrozeným, svrchovaným Pánem. S úctou se Mu klaním.
Význam: 

Někdy, když obyčejní lidé zaslechnou o bhakti-yoze, vědomí Kṛṣṇy, ohrazují se: “Kde je Kṛṣṇa? Kde je Bůh? Můžete nám Ho ukázat?” V tomto verši je odpověď — pokud jsme dostatečně inteligentní, musí nám být jasné, že existuje osoba, která stvořila celý vesmírný projev, která pro něj poskytla všechny složky, jimiž se sama stala, která existuje věčně, ale není částí tohoto vesmírného projevu. Už jen na základě těchto skutečností se můžeme s úctou poklonit Nejvyššímu Pánu. To je začátek oddané služby.