Today is the most auspicious appearance day of Lord Balarama. Sri Balarama ki jaya!

SB 8.24.16

tasyā dīnataraṁ vākyam
āśrutya sa mahīpatiḥ
kalaśāpsu nidhāyaināṁ
dayālur ninya āśramam
Překlad slovo od slova: 
tasyāḥ — rybky; dīna-taram — žalostná; vākyam — slova; āśrutya — když slyšel; saḥ — ten; mahī-patiḥ — král; kalaśa-apsu — v nádobě s vodou; nidhāya — beroucí; enām — rybu; dayāluḥ — milostivý; ninye — přinesl; āśramam — do svého sídla.
Překlad: 
Milostivý král byl pohnutý jejími žalostnými slovy. Dal Ji tedy do nádoby s vodou a odnesl Ji do svého sídla.