SB 8.17.22

sa vai samādhi-yogena
kaśyapas tad abudhyata
praviṣṭam ātmani harer
aṁśaṁ hy avitathekṣaṇaḥ
Překlad slovo od slova: 
saḥ — Kaśyapa Muni; vai — vskutku; samādhi-yogena — prostřednictvím mystické meditace; kaśyapaḥ — Kaśyapa Muni; tat — pak; abudhyata — pochopil; praviṣṭam — vstoupila; ātmani — do něho; hareḥ — Nejvyššího Pána; aṁśam — úplná část; hi — vskutku; avitatha-īkṣaṇaḥ — jehož pohled se nikdy nemýlí.
Překlad: 
Kaśyapa Muni, jehož pohled se nikdy nemýlí, v meditačním transu viděl, že do něho vstoupila úplná část Nejvyšší Osobnosti Božství.