SB 8.16.47

evaṁ tv ahar ahaḥ kuryād
dvādaśāhaṁ payo-vratam
harer ārādhanaṁ homam
arhaṇaṁ dvija-tarpaṇam
Překlad slovo od slova: 
evam — tak; tu — jistě; ahaḥ ahaḥ — den za dnem; kuryāt — nechť koná; dvādaśa-aham — dokud neuplyne dvanáct dní; payaḥ-vratam — dodržování slibu zvaného payo-vrata; hareḥ ārādhanam — uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství; homam — prováděním ohnivé oběti; arhaṇam — uctíváním Božstva; dvija-tarpaṇam — a uspokojováním brāhmaṇů podáváním jídla.
Překlad: 
Tímto způsobem ať dodržuje tuto payo-vratu po dobu dvanácti dnů: každý den uctívá Pána, provádí běžné povinnosti, koná oběti a podává jídlo brāhmaṇům.