SB 8.15.1-2

śrī-rājovāca
baleḥ pada-trayaṁ bhūmeḥ
kasmād dharir ayācata
bhūteśvaraḥ kṛpaṇa-val
labdhārtho 'pi babandha tam
etad veditum icchāmo
mahat kautūhalaṁ hi naḥ
yācñeśvarasya pūrṇasya
bandhanaṁ cāpy anāgasaḥ
Překlad slovo od slova: 
śrī-rājā uvāca — král pravil; baleḥ — Baliho Mahārāje; pada-trayam — tři kroky; bhūmeḥ — země; kasmāt — proč; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství (v podobě Vāmany); ayācata — žebral; bhūta-īśvaraḥ — majitel celého vesmíru; kṛpaṇa-vat — jako chudý člověk; labdha-arthaḥ — dostal dar; api — ačkoliv; babandha — zajal; tam — jeho (Baliho); etat — to vše; veditum — vědět; icchāmaḥ — přejeme si; mahat — velká; kautūhalam — dychtivost; hi — vskutku; naḥ — naše; yācñā — žebrání; īśvarasya — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; pūrṇasya — který je úplný ve všech ohledech; bandhanam — zajetí; ca — také; api — ačkoli; anāgasaḥ — toho, kdo se nedopustil žádné chyby.
Překlad: 
Mahārāja Parīkṣit se otázal: Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je majitelem všeho. Proč jako chudý člověk prosil Baliho Mahārāje o tři kroky země? A proč přesto Baliho Mahārāje zajal, když dostal dar, o který prosil? Velmi si přeji znát tajemství těchto protikladů.