SB 8.12.25

tayāpahṛta-vijñānas
tat-kṛta-smara-vihvalaḥ
bhavānyā api paśyantyā
gata-hrīs tat-padaṁ yayau
Překlad slovo od slova: 
tayā — Jí; apahṛta — vzatý; vijñānaḥ — zdravý rozum; tat-kṛta — Jí vykonáno; smara — úsměvem; vihvalaḥ — jelikož po Ní začal nepříčetně toužit; bhavānyāḥ — zatímco Bhavānī, Śivova manželka; api — ačkoliv; paśyantyāḥ — viděla vše, co se dělo; gata-hrīḥ — beze studu; tat-padam — na místo, kde stála; yayau — šel.
Překlad: 
Pán Śiva, kterého tato žena připravila o zdravý rozum, protože si s Ní chtěl užívat, po Ní začal tak šíleně toužit, že za Ní neváhal jít ani v přítomnosti Bhavānī.