SB 8.11.44

śrī-nārada uvāca
bhavadbhir amṛtaṁ prāptaṁ
nārāyaṇa-bhujāśrayaiḥ
śriyā samedhitāḥ sarva
upāramata vigrahāt
Překlad slovo od slova: 
śrī-nāradaḥ uvāca — Nārada Muni naléhal na polobohy; bhavadbhiḥ — vámi všemi; amṛtam — nektar; prāptam — byl získán; nārāyaṇa — Nejvyšší Osobnosti Božství; bhuja-āśrayaiḥ — kteří jste chráněni pažemi; śriyā — štěstím všeho druhu; samedhitāḥ — nyní vzkvétáte; sarve — vy všichni; upāramata — upusťte; vigrahāt — od tohoto boje.
Překlad: 
Velký mudrc Nārada Muni řekl: Vás polobohy chrání paže Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnosti Božství, a Jeho milostí jste získali nektar. Milostí bohyně štěstí jste slavní ve všech ohledech. Proto prosím, ustaňte v boji.