SB 8.1.4

śrī-ṛṣir uvāca
manavo 'smin vyatītāḥ ṣaṭ
kalpe svāyambhuvādayaḥ
ādyas te kathito yatra
devādīnāṁ ca sambhavaḥ
Překlad slovo od slova: 
śrī-ṛṣiḥ uvāca — velký světec Śukadeva Gosvāmī pravil; manavaḥ — Manuové; asmin — během tohoto období (jednoho dne Brahmy); vyatītāḥ — již bylo; ṣaṭ — šest; kalpe — v průběhu Brahmova dne; svāyambhuva — Svāyambhuva Manu; ādayaḥ — a další; ādyaḥ — první z nich (Svāyambhuva); te — tobě; kathitaḥ — již jsem popsal; yatra — kde; deva-ādīnām — všech polobohů; ca — také; sambhavaḥ — zjevení.
Překlad: 
Śukadeva Gosvāmī pravil: V současné kalpě se již vystřídalo šest Manuů. Popsal jsem ti Svāyambhuvu Manua a zjevení mnoha polobohů. Svāyambhuva je v této Brahmově kalpě prvním Manuem.