SB 7.9.54

prīṇanti hy atha māṁ dhīrāḥ
sarva-bhāvena sādhavaḥ
śreyas-kāmā mahā-bhāga
sarvāsām āśiṣāṁ patim
Překlad slovo od slova: 
prīṇanti — snaží se potěšit; hi — zajisté; atha — proto; mām — Mě; dhīrāḥ — ti, kdo jsou rozvážní a inteligentní; sarva-bhāvena — v každém ohledu, s různými náladami oddané služby; sādhavaḥ — ti, kdo se vždy pěkně chovají (po všech stránkách dokonalí); śreyas-kāmāḥ — toužící po nejvyšším prospěchu v životě; mahā-bhāga — ó požehnaný; sarvāsām — všech; āśiṣām — druhů požehnání; patim — vládce (Já).
Překlad: 
Můj milý Prahlāde, dostalo se ti velkého štěstí! Prosím věz, že ti, kdo jsou velmi moudří a vznešení, se Mě snaží potěšit ve všech náladách, neboť Já jsem jediný, kdo dokáže každému splnit všechny touhy.
Význam: 

Slova dhīrāḥ sarva-bhāvena neznamenají “jakkoliv se ti líbí”. Bhāva je stav, který předchází lásce k Bohu.

athāsaktis tato bhāvas
tataḥ premābhyudañcati
sādhakānām ayaṁ premṇaḥ
prādurbhāve bhavet kramaḥ

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.4.16)

Posledním stupněm před dosažením lásky k Bohu je bhāva. Výraz sarva-bhāva znamená, že Nejvyšší Osobnost Božství je možné milovat v různých transcendentálních náladách: dāsya, sakhya, vātsalya a mādhurya. Ve stavu śānta je živá bytost na pokraji láskyplné služby Pánu. Čistá láska k Bohu začíná vztahem dāsya a vyvíjí se v úrovně sakhya, vātsalya a potom mādhurya. Láskyplnou službu Nejvyššímu Pánu lze přesto prokazovat ve kterékoliv z těchto pěti nálad. Jelikož naším hlavním posláním je milovat Nejvyšší Osobnost Božství, můžeme sloužit na kterékoliv z výše uvedených úrovní lásky.