SB 7.9.38

itthaṁ nṛ-tiryag-ṛṣi-deva-jhaṣāvatārair
lokān vibhāvayasi haṁsi jagat pratīpān
dharmaṁ mahā-puruṣa pāsi yugānuvṛttaṁ
channaḥ kalau yad abhavas tri-yugo 'tha sa tvam
Překlad slovo od slova: 
ittham — takto; nṛ — jako lidská bytost (například Pán Kṛṣṇa a Pán Rāmacandra); tiryak — jako zvířata (například kanec); ṛṣi — jako velký světec (Paraśurāma); deva — jako polobozi; jhaṣa — jako vodní živočich (například ryba a želva); avatāraiḥ — prostřednictvím těchto inkarnací; lokān — všechny planetární soustavy; vibhāvayasi — chráníš; haṁsi — (někdy) zabíjíš; jagat pratīpān — ty, kdo v tomto světě pouze působí nepokoje; dharmam — náboženské zásady; mahā-puruṣa — ó velká osobnosti; pāsi — chráníš; yuga-anuvṛttam — podle různých věků; channaḥ — skrytý; kalau — ve věku Kali; yat — jelikož; abhavaḥ — jsi (a budeš v budoucnosti); tri-yugaḥ — zvaný Triyuga; atha — proto; saḥ — tatáž osobnost; tvam — Ty.
Překlad: 
Takto se zjevuješ, můj Pane, v různých inkarnacích jako lidská bytost, zvíře, velký světec, polobůh, ryba nebo želva, a tak udržuješ celé stvoření v různých planetárních soustavách a ničíš démonské principy. Ó můj Pane, podle daného věku chráníš zásady náboženství. Ve věku Kali se neprohlašuješ za Nejvyšší Osobnost Božství, a proto jsi známý pod jménem Triyuga — Pán, který se zjevuje ve třech yugách.
Význam: 

Tak jako se Pán zjevil, aby ochránil Pána Brahmu před útokem Madhua a Kaiṭabhy, zjevil se také, aby ochránil velkého oddaného Prahlāda Mahārāje. Pán Caitanya se zase zjevil, aby chránil pokleslé duše Kali-yugy. Existují čtyři yugy neboli věky: Satya, Tretā, Dvāpara a Kali. Ve všech yugách kromě Kali-yugy se Pán zjevuje v různých inkarnacích a prohlašuje se za Nejvyšší Osobnost Božství, ale přestože Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu, který se zjevuje v Kali-yuze, je Nejvyšší Osobnost Božství, nikdy to o sobě neprohlašuje. Naopak, kdykoliv o Něm lidé říkali, že se vyrovná Kṛṣṇovi, zakryl si rukama uši a popíral svou totožnost s Kṛṣṇou, protože hrál roli oddaného. Věděl, že v Kali-yuze bude mnoho falešných inkarnací předstírat, že jsou Bůh, a proto se nechtěl prohlašovat za Nejvyšší Osobnost Božství. Pán Caitanya Mahāprabhu je však uznáván za Nejvyšší Osobnost Božství v mnoha védských písmech, zvláště ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.32):

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ
sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair
yajanti hi sumedhasaḥ

V Kali-yuze inteligentní lidé uctívají Nejvyšší Osobnost Božství v podobě Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jehož vždy doprovázejí Jeho společníci, jako Nityānanda, Advaita, Gadādhara a Śrīvāsa. Celé hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je založené na zásadách saṅkīrtanového hnutí, které započal Śrī Caitanya Mahāprabhu. Když se tedy někdo pokouší poznat Nejvyšší Osobnost Božství prostřednictvím saṅkīrtanového hnutí, zná vše dokonale. Je sumedhas, osoba s velkou inteligencí.