SB 7.5.2

tau rājñā prāpitaṁ bālaṁ
prahlādaṁ naya-kovidam
pāṭhayām āsatuḥ pāṭhyān
anyāṁś cāsura-bālakān
Překlad slovo od slova: 
tau — ti dva (Ṣaṇḍa a Amarka); rājñā — králem; prāpitam — poslaného; bālam — chlapce; prahlādam — jménem Prahlāda; naya-kovidam — který znal morální zásady; pāṭhayām āsatuḥ — učili; pāṭhyān — knihy hmotného poznání; anyān — jiné; ca — také; asura-bālakān — syny asurů.
Překlad: 
Prahlāda Mahārāja již věděl, jak žít jako oddaný. Když ho však otec poslal na vychování k těmto dvěma synům Śukrācāryi, přijali ho do své školy společně s dalšími syny asurů.