SB 7.2.32

rudatya uccair dayitāṅghri-paṅkajaṁ
siñcantya asraiḥ kuca-kuṅkumāruṇaiḥ
visrasta-keśābharaṇāḥ śucaṁ nṛṇāṁ
sṛjantya ākrandanayā vilepire
Překlad slovo od slova: 
rudatyaḥ — plačící; uccaiḥ — velmi hlasitě; dayita — svého milovaného manžela; aṅghri-paṅkajam — lotosové nohy; siñcantyaḥ — smáčející; asraiḥ — slzami; kuca-kuṅkuma-aruṇaiḥ — které byly červené od kuṅkumy na jejich prsou; visrasta — rozhozené; keśa — vlasy; ābharaṇāḥ — a ozdoby; śucam — žal; nṛṇām — lidí; sṛjantyaḥ — vytvářející; ākrandanayā — zoufalým pláčem; vilepire — začaly naříkat.
Překlad: 
Jak královny nahlas plakaly, slzy jim stékaly na prsa, kde zčervenaly od kunkumového prášku, a skrápěly lotosové nohy jejich manžela. Vlasy měly rozcuchané, ozdoby jim spadly a tak způsobem, který budil soucit v srdcích ostatních, začaly bědovat nad smrtí svého manžela.