SB 7.15.72

ahaṁ ca gāyaṁs tad-vidvān
strībhiḥ parivṛto gataḥ
jñātvā viśva-sṛjas tan me
helanaṁ śepur ojasā
yāhi tvaṁ śūdratām āśu
naṣṭa-śrīḥ kṛta-helanaḥ
Překlad slovo od slova: 
aham — já sám; ca — a; gāyan — opěvující slávu polobohů, a nikoliv Pána; tat-vidvān — dobře ovládající pěvecké umění; strībhiḥ — ženami; parivṛtaḥ — obklopený; gataḥ — šel jsem tam; jñātvā — dobře znali; viśva-sṛjaḥ — Prajāpatiové, jimž bylo svěřeno řízení vesmírného dění; tat — můj postoj při zpívání; me — mou; helanam — nedbalost; śepuḥ — prokleli; ojasā — mocně; yāhi — staň se; tvam — ty; śūdratām — śūdrou; āśu — okamžitě; naṣṭa — zbavený; śrīḥ — krásy; kṛta-helanaḥ — za porušení etikety.
Překlad: 
Nārada Muni pokračoval: I já jsem přijal pozvání a připojil se k festivalu, a v kruhu žen jsem začal libozvučně zpívat o slávě polobohů. Prajāpatiové — vysoce postavení polobozi, kteří mají na starosti řízení vesmírného dění — mě za to prokleli těmito mocnými slovy: “Dopustil ses přestupku, a proto se staň okamžitě śūdrou zbaveným veškeré krásy!”
Význam: 

O kīrtanu śāstry říkají: śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ — zpívat se má o slávě Nejvyššího Pána a Pánovo svaté jméno. To je jasně stanoveno. Śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ — opěvovat a oslavovat se má Pán Viṣṇu, a ne nějaký polobůh. Existují bohužel pošetilci, kteří si vymýšlejí vlastní kīrtan založený na jménu určitého poloboha. To je přestupek. Kīrtana znamená oslavování Nejvyššího Pána, nikoliv nějakého poloboha. Lidé vynalézají Kālī-kīrtan nebo Śiva-kīrtan, a známí sannyāsīni māyāvādské školy dokonce říkají, že člověk může zpívat jakékoliv jméno, a přesto bude výsledek stejný. Zde ale vidíme, co se stalo před mnoha milióny lety, když byl Nārada Muni Gandharvou — jelikož nedbal na to, že má oslavovat Pána, a poblouzněn společností žen začal zpívat něco jiného, byl proklet, aby se stal śūdrou. Jeho prvním přestupkem bylo, že se připojil k saṅkīrtanu v doprovodu žen plných chtíče, a dalšího přestupku se dopustil tím, že považoval obyčejné písně — jako ty, které se hrají v kině a podobně — za rovnocenné saṅkīrtanu. Za to byl potrestán tak, že se z něho stal śūdra.