SB 7.12.29-30

mano manorathaiś candre
buddhiṁ bodhyaiḥ kavau pare
karmāṇy adhyātmanā rudre
yad-ahaṁ mamatā-kriyā
sattvena cittaṁ kṣetra-jñe
guṇair vaikārikaṁ pare
apsu kṣitim apo jyotiṣy
ado vāyau nabhasy amum
kūṭasthe tac ca mahati
tad avyakte 'kṣare ca tat
Překlad slovo od slova: 
manaḥ — mysl; manorathaiḥ — společně s hmotnými touhami; candre — Candrovi, bohu Měsíce; buddhim — inteligence; bodhyaiḥ — s námětem inteligence; kavau pare — nejučenější osobě, Pánu Brahmovi; karmāṇi — hmotné činnosti; adhyātmanā — s falešným egem; rudre — Pánu Śivovi (Rudrovi); yat — kde; aham — já jsem hmotné tělo; mamatā — vše patřící k hmotnému tělu je moje; kriyā — tyto činnosti; sattvena — společně s pojetím existence; cittam — vědomí; kṣetra-jñe — do individuální duše; guṇaiḥ — spolu s hmotnými činnostmi řízenými hmotnými kvalitami; vaikārikam — živé bytosti pod vlivem hmotných kvalit; pare — do Nejvyšší Bytosti; apsu — do vody; kṣitim — země; apaḥ — voda; jyotiṣi — do svítících těles, konkrétně do slunce; adaḥ — jas; vāyau — do vzduchu; nabhasi — do nebe; amum — to; kūṭasthe — do materialistického pojetí života; tat — to; ca — také; mahati — do mahat-tattvy, celkové hmotné energie; tat — to; avyakte — do neprojeveného stavu; akṣare — do Nadduše; ca — také; tat — to.
Překlad: 
Mysl má být společně se všemi hmotnými touhami pohroužena do boha Měsíce. Veškeré náměty inteligence mají být i s inteligencí samotnou umístěny do Pána Brahmy. Falešné ego, které je pod vlivem kvalit hmotné přírody a nutí člověka myslet si: “Jsem toto tělo a vše, co je s ním spojené, je moje,” má být spolu s hmotnými činnostmi pohrouženo do Rudry, božstva vládnoucího falešnému egu. Hmotné vědomí i s předmětem myšlení je třeba pohroužit do individuální živé bytosti a polobozi jednající pod vlivem kvalit hmotné přírody mají být společně s pokleslou živou bytostí pohrouženi do Nejvyšší Bytosti. Země má být pohroužena do vody, voda do jasu slunce, jas do vzduchu, vzduch do nebe, nebe do falešného ega, falešné ego do celkové hmotné energie, celková hmotná energie do neprojevených složek (aspektu hmotné energie zvaného pradhāna) a složky hmotného projevu nakonec do Nadduše.