SB 7.12.26-28

vācam agnau savaktavyām
indre śilpaṁ karāv api
padāni gatyā vayasi
ratyopasthaṁ prajāpatau
mṛtyau pāyuṁ visargaṁ ca
yathā-sthānaṁ vinirdiśet
dikṣu śrotraṁ sa-nādena
sparśenādhyātmani tvacam
rūpāṇi cakṣuṣā rājan
jyotiṣy abhiniveśayet
apsu pracetasā jihvāṁ
ghreyair ghrāṇaṁ kṣitau nyaset
Překlad slovo od slova: 
vācam — řeč; agnau — do boha ohně (zosobněného boha vládnoucího ohni); sa-vaktavyām — s námětem řeči; indre — králi Indrovi; śilpam — zručnost neboli schopnost pracovat rukama; karau — jakož i ruce; api — jistě; padāni — nohy; gatyā — se schopností pohybu; vayasi — Pánu Viṣṇuovi; ratyā — touhu po sexu; upastham — s genitáliemi; prajāpatau — Prajāpatimu; mṛtyau — polobohu zvanému Mṛtyu; pāyum — konečník; visargam — s jeho činností, vyměšováním; ca — také; yathā-sthānam — na správné místo; vinirdiśet — má předat; dikṣu — různým světovým stranám; śrotram — sluch; sa-nādena — se zvukovou vibrací; sparśena — s hmatem; adhyātmani — bohu větru; tvacam — kůže; rūpāṇi — podobu; cakṣuṣā — se zrakem; rājan — ó králi; jyotiṣi — do slunce; abhiniveśayet — má věnovat; apsu — do vody; pracetasā — s polobohem Varuṇou; jihvām — jazyk; ghreyaiḥ — s předmětem čichu; ghrāṇam — čich; kṣitau — do země; nyaset — má umístit.
Překlad: 
Poté má být námět řeči společně s orgánem řeči (jazykem) umístěn do ohně. Zručnost a obě ruce mají být dány polobohu Indrovi a schopnost pohybu a nohy Pánu Viṣṇuovi, smyslový požitek společně s genitáliemi Prajāpatimu a konečník se schopností vyměšování Mṛtyuovi, přesně jak náleží. Nástroj sluchu spolu se zvukovou vibrací má být předán božstvům, jež vládnou světovým stranám. Nástroj doteku společně s předměty doteku je třeba dát Vāyuovi, podobu spolu se zrakem slunci, jazyk s polobohem Varuṇou vodě a čich spolu se dvěma Aśvinī-kumāry zemi.