SB 7.12.20

agny-artham eva śaraṇam
uṭajaṁ vādri-kandaram
śrayeta hima-vāyv-agni-
varṣārkātapa-ṣāṭ svayam
Překlad slovo od slova: 
agni — oheň; artham — udržovat; eva — pouze; śaraṇam — chatrč; uṭa-jam — zhotovená ze slámy; — nebo; adri-kandaram — jeskyně v hoře; śrayeta — vānaprastha se má uchýlit do; hima — sníh; vāyu — vítr; agni — oheň; varṣa — déšť; arka — slunce; ātapa — sálání; ṣāṭ — snášející; svayam — osobně.
Překlad: 
Má si postavit chatrč ze slámy nebo se uchýlit do jeskyně v hoře jen proto, aby udržoval posvátný oheň, ale sám se má učit odolávat sněhu, větru, ohni, dešti i žáru slunce.