SB 7.11.33-34

upyamānaṁ muhuḥ kṣetraṁ
svayaṁ nirvīryatām iyāt
na kalpate punaḥ sūtyai
uptaṁ bījaṁ ca naśyati
evaṁ kāmāśayaṁ cittaṁ
kāmānām atisevayā
virajyeta yathā rājann
agnivat kāma-bindubhiḥ
Překlad slovo od slova: 
upyamānam — obdělávané; muhuḥ — znovu a znovu; kṣetram — pole; svayam — samo; nirvīryatām — neúrodnost; iyāt — může nabýt; na kalpate — není vhodné; punaḥ — znovu; sūtyai — pro další sklizně; uptam — zaseté; bījam — semeno; ca — a; naśyati — zajde; evam — tak; kāma-āśayam — plné chtivých tužeb; cittam — srdce; kāmānām — kýžených objektů; ati-sevayā — opakovaným nadměrným požitkem; virajyeta — může se odpoutat; yathā — jako; rājan — ó králi; agni-vat — oheň; kāma-bindubhiḥ — kapičkami přepuštěného másla.
Překlad: 
Můj milý králi, je-li pole znovu a znovu obděláváno, klesá jeho výnosnost a semena v něm zasetá zajdou. Tak jako kapky ghí nikdy neuhasí oheň, zatímco záplava ghí ano, nadměrné uspokojování chtivých tužeb tyto touhy zcela potlačí.
Význam: 

Budeme-li neustále kropit oheň kapkami ghí, neuhasí ho to, ale pokud do něj náhle vhodíme hroudu ghí, může ho to zcela udusit. Ti, kdo jsou příliš hříšní a narodili se kvůli tomu v nižších třídách, si mohou užívat hříšných činností v plné míře — to dává naději, že se jim tyto činnosti znechutí, a oni dostanou příležitost k očištění.