SB 6.6.8

marutvāṁś ca jayantaś ca
marutvatyā babhūvatuḥ
jayanto vāsudevāṁśa
upendra iti yaṁ viduḥ
Překlad slovo od slova: 
marutvān — Marutvān; ca — také; jayantaḥ — Jayanta; ca — a; marutvatyāḥ — z lůna Marutvatī; babhūvatuḥ — narodili se; jayantaḥ — Jayanta; vāsudeva-aṁśaḥ — expanze Vāsudeva; upendraḥ — Upendra; iti — takto; yam — Jehož; viduḥ — znají.
Překlad: 
Dvěma syny, kteří se narodili z lůna Marutvatī, byli Marutvān a Jayanta. Jayanta, Jenž je expanzí Pána Vāsudeva, je známý jako Upendra.