SB 6.6.20

kṛśāśvo 'rciṣi bhāryāyāṁ
dhūmaketum ajījanat
dhiṣaṇāyāṁ vedaśiro
devalaṁ vayunaṁ manum
Překlad slovo od slova: 
kṛśāśvaḥ — Kṛśāśva; arciṣi — Arcis; bhāryāyām — se svou manželkou; dhūmaketum — Dhūmaketua; ajījanat — zplodil; dhiṣaṇāyām — s manželkou Dhiṣaṇou; vedaśiraḥ — Vedaśirā; devalam — Devalu; vayunam — Vayunu; manum — Manua.
Překlad: 
Kṛśāśva měl dvě manželky, jež se jmenovaly Arcis a Dhiṣaṇā. S Arcis zplodil Dhūmaketua a s Dhiṣaṇou zplodil čtyři syny, kteří dostali jména Vedaśirā, Devala, Vayuna a Manu.