SB 6.5.31

bhrātṝṇāṁ prāyaṇaṁ bhrātā
yo 'nutiṣṭhati dharmavit
sa puṇya-bandhuḥ puruṣo
marudbhiḥ saha modate
Překlad slovo od slova: 
bhrātṝṇām — starších bratrů; prāyaṇam — cestu; bhrātā — věrný bratr; yaḥ — ten, kdo; anutiṣṭhati — následuje; dharma-vit — jenž zná náboženské zásady; saḥ — ten; puṇya-bandhuḥ — velice zbožný; puruṣaḥ — osoba; marudbhiḥ — polobohy vládnoucími větrům; saha — s; modate — užívá si života.
Překlad: 
Bratr, který si je vědom zásad náboženství, kráčí ve stopách svých starších bratrů. Díky své vznešenosti získá takový zbožný bratr příležitost stýkat se s polobohy, jako jsou Marutové, kteří mají rádi své bratry, a užívat si společně s nimi.
Význam: 

Podle své víry v různé hmotné vztahy dosahují lidé různých planet. Zde je řečeno, že ten, kdo je věrný svým bratrům, má jít po podobné cestě jako oni, a získat tak příležitost k povýšení na Marudloku. Nārada Muni radil druhé skupině synů Prajāpatiho Dakṣi, aby následovali své starší bratry a dosáhli duchovního světa.